فیلم سینمایی شهر موشهای 2 اولین تجربه برگزاری و اکران فیلم سینمایی در شهر گوتنبرگ سوئد توسط انجمن رسانه ای پیام و با همکاری انجمن ایساک است. این فیلم سینمایی در سه نوبت و در روز هفتم ماه مارس سال 2015 در سینمای افتون خرنا اکران شد و با اقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد. حدود 500 نفر این فیلم نوستالژیک را به تماشا نشستند.

Go to top