کنسرت کینگ رام ، در تاریخ 25 سپتامبر 2015 توسط انجمن رسانه ای پیام و گروه ایساک برگزار شد. 

Go to top