نمایش روز دروغ به کارگردانی یعقوب کشاورز در تاریخ 19 سپتامبر 2015 در شهر گوتنبرگ توسط انجمن رسانه ای پیام و با همکاری انجمن ایساک به روی صحنه رفت. این نمایشنامه که براساس روز دروغ در کشور سوئد نوشته شده است به روابط عاطفی چند زوج در این روز خاص می پردازد. نمایش روز دروغ در سالن اصلی آمفی تاتر سازمان ستودیه فرمیاندت با ظرفیت 150 نفربه روی صحنه رفت و با استقبال روبرو شد. 

Go to top