رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 12 تا 14 از موج اف ام ردیف 100/2 بشنوید
مرور رده

کتابخوانی

برنامه کتابخوانی از سال 2010 در رادیو سپهر توسط روانشاد خسرو رحیمی با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی کار خود را آغاز کرد. پس از فوت مرحوم رحیمی در 23 سپتامبر 2016، آقای ناصر زراعتی دعوت رادیو پیام را برای ادامه برنامه کتابخوانی قبول کردند. کتب و آثار بسیار با ارزشی از طریق این برنامه روخوانی شده اند که می توانید در این بخش بشنوید.

ولایت هوا

کتاب ولایت هوا تفننی در طنز نوشته هوشنگ گلشیری در سال 2016 توسط آقای ناصر زراعتی در 14 بخش در برنامه کتابخوانی روخوانی شده است. با هم این کتاب را می شنویم. توضیحات…

کتاب شبه خاطرات

کتاب شبه خاطرات نوشته علی بهزادی که از اواخر سال 2015 روخوانی آن توسط آقای ناصر زراعتی آغاز شد و تا اواخر سال 2016 به طول انجامید. این کتاب در 3 جلد و در 248 بخش در…

قصه های لافونتن

کتاب افسانه های لافونتن در سال 2015 در 7 بخش در برنامه کتابخوانی رادیو توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است. با هم این کتاب را می شنویم. توضیحات مربوط به این کتاب…

کتاب نماز میت

کتاب نماز میت اثر رضا دانشور در سال 2015 در 6 بخش در برنامه کتابخوانی توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی و به یادگار در وبسایت رادیو پیام قرار گرفته است. با هم این کتاب…

بوف کور

کتاب بوف کور اثر صادق هدایت در سال 2015 در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر در 9 بخش توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است. با هم به این کتاب گوش می دهیم. توضیحات در مورد…

چنین گفت زرتشت

کتاب چنین گفت زرتشت نوشته فردریش نیچه در برنامه کتابخوانی در سال 2011 توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است. با هم این کتاب را می شنویم. توضیحات در مورد این کتاب را…

خاطرات حاج سیاح

کتاب خاطرات حاج سیاح که توسط سیف اله گلکار تصحیح و به کوشش حمید سیاح فرزند حاج سیاح می باشد در سال 2015 در 75 بخش در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر شادروان خسرو رحیمی…

کتاب شیعی گری

کتاب شیعی گری نوشته احمد کسروی در سال 2014 در 39 بخش در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی و در وبسایت رادیو پیام به یادگار قرار گرفته است. با…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه