رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور رده

درنگ

برنامه درنگ با همکاری خانم دکتر کاکاوند هر پنجشنبه بین ساعت 14:10 تا 14:45 تقدیم شما می شود. در این سری برنامه ها به موضوعات مختلف روانشناسی می پردازیم.