رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 8 تا 12 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور رده

درنگ

برنامه درنگ با همکاری خانم دکتر کاکاوند هر پنجشنبه بین ساعت 10:45 تا 11:45 تقدیم شما می شود. در این سری برنامه ها به موضوعات مختلف روانشناسی می پردازیم.

برنامه درنگ – تله بزرگ منشی

خانم دکتر روناک کاکاوند با برنامه درنگ مهمان روزهای پنجشنبه رادیو پیام هستند. برنامه این هفته به موضوع طرحواره یا تله های روانشناختی و بصورت ویژه به تله ایثار اختصاص داشت.

برنامه درنگ – تله ایثار

خانم دکتر روناک کاکاوند با برنامه درنگ مهمان روزهای پنجشنبه رادیو پیام هستند. برنامه این هفته به موضوع طرحواره یا تله های روانشناختی و بصورت ویژه به تله ایثار اختصاص داشت.

برنامه درنگ – تله بی اعتمادی

خانم دکتر روناک کاکاوند با برنامه درنگ مهمان روزهای پنجشنبه رادیو پیام هستند. برنامه این هفته به موضوع طرحواره یا تله های روانشناختی و بصورت ویژه به تله بی اعتمادی یا بدرفتاری اختصاص داشت.

برنامه درنگ – تله نقص یا شرم

خانم دکتر روناک کاکاوند با برنامه درنگ مهمان روزهای پنجشنبه رادیو پیام هستند. برنامه این هفته به موضوع طرحواره یا تله های روانشناختی و بصورت ویژه به تله نقص یا شرم اختصاص داشت.

برنامه درنگ – تله رها شدگی

خانم دکتر روناک کاکاوند با برنامه درنگ مهمان روزهای پنجشنبه رادیو پیام هستند. برنامه این هفته به موضوع طرحواره یا تله های روانشناختی و بصورت ویژه به تله رها شدگی اختصاص داشت.

این وبسایت از فایل های کوکی و متنی کوچک بمنظور بهتر شدن تجربه و چگونگی استفاده کاربران خود استفاده می کند. طبق مقررات رعایت حریم خصوصی کاربران مجازی در کشور های اروپایی ما موظف هستیم به تمامی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از این وبسایت اطلاع دهیم. با کلیک روی کلمه پذیرفتن از استفاده کوکی ها موافقت می کنید. پذیرفتن ادامه