رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور برچسب

خسرو و شیرین

خسرو وشیرین

کتاب خسرو و شیرین اثر ماندگار نظامی گنجوی در سال 2013 در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر توسط آقای ناصر زراعتی در 24 بخش روخوانی شده و به یادگار در وبسایت رادیو پیام…