رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور برچسب

دوقرن سکوت

کتاب دوقرن سکوت

کتاب دوقرن سکوت نوشته عبدالحسین زرین کوب در سال 2012 در 33 بخش و در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده و در وبسایت رادیو پیام به یادگار…