رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور برچسب

علی اکبر سعیدی سیرجانی

کتاب شیخ صنعان

کتاب شیخ صنعان نوشته علی اکبر سعیدی سیرجانی در سال 2014 در برنامه کتابخوانی توسط آقای ناصر زراعتی در 8 بخش روخوانی شده است. با هم این کتاب را می شنویم. به توضیحات در…

سیمای دو زن

کتاب سیمای دوزن اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی در سال 2013 توسط آقای ناصر زراعتی در برنامه کتابخوانی در 6 بخش روخوانی شده و به یادگار در وبسایت رادیو پیام قرار می گیرد.…

کتاب در آستین مرقع

کتاب در آستین مرقع نوشته علی اکبر سعیدی سیرجانی در سال 2017 در برنامه کتابخوانی رادیو پیام توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است. با هم مجموعه مقالات این کتاب را می…