رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور برچسب

قلعه حیوانات

قلعه حیوانات

قلعه حیوانات اثر برجشته جورج اورول در سال 2011 در برنامه کتابخوانی رادیو توسط آقای ناصر زراعتی در 11 بخش روخوانی شده است. با هم این کتاب را می شنویم. توضیحات مربوط…