رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 14 تا 16 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور برچسب

ویلی شیرک لوند

به سوی طبس

کتاب به سوی طبس سفرنامه ای از جنس دیگر نوشته ویلی شیرک لوند و ترجمه آقای ناصر زراعتی و فرخنده نیکو در سال 2010 در 8 بخش و با صدای آقای ناصر زراعتی در برنامه…

این وبسایت از فایل های کوکی و متنی کوچک بمنظور بهتر شدن تجربه و چگونگی استفاده کاربران خود استفاده می کند. طبق مقررات رعایت حریم خصوصی کاربران مجازی در کشور های اروپایی ما موظف هستیم به تمامی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از این وبسایت اطلاع دهیم. با کلیک روی کلمه پذیرفتن از استفاده کوکی ها موافقت می کنید. پذیرفتن ادامه