رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 8 تا 12 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید

پخش مستقیم رادیو پیام

پخش مستقیم

تماس با ما

031-540038

031-540039

 

پخش مستقیم

برای دسترسی بیشتر شما شنوندگان به خبرها، بغیر از ساعت های 8 تا 12 روزهای دوشنبه تا جمعه که برنامه پخش مستقیم داریم ، رادیو فردا بعنوان برنامه جایگزین پخش می شود.

#زن _زندگی_آزادی

#مهسا_امینی

این وبسایت از فایل های کوکی و متنی کوچک بمنظور بهتر شدن تجربه و چگونگی استفاده کاربران خود استفاده می کند. طبق مقررات رعایت حریم خصوصی کاربران مجازی در کشور های اروپایی ما موظف هستیم به تمامی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از این وبسایت اطلاع دهیم. با کلیک روی کلمه پذیرفتن از استفاده کوکی ها موافقت می کنید. پذیرفتن ادامه