رادیو پیام 2019/04/18

در بخش اول رادیو پیام قسمت دوم از پادکست رادیویی دست نوشته ها را که در مورد 40 سال موسیقی بعد از انقلاب است پخش کردیم. در بخش دوم برنامه نیز با یک داستان کوتاه به نام آدم به دردنخور با صدای بهناز بستاندوست در خدمت شما بودیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

برنامه آینه 2019/04/11

برنامه آینه هر پنجشنبه با همکاری انجمن آرداویراف توسط خانم سارا شادابی در رادیو پیام گوتنبرگ تهیه و تولید میشود. این برنامه که به مسئله خودتحلیلگری می پردازد هر هفته یک موضوع را در این رابطه بررسی می کند. این هفته به موضوع بی ارزشی پرداختیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/04/11

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم نمایش رادیویی نامادری را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/04/04

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم داستان کوتاه دماغ مادربزرگ را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/03/28

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم قسمت دیگری نمایش رادیویی عشق پیری را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/03/14

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم داستان کوتاه گفتگوی تلفنی را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/03/07

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم قسمت سوم از نمایش رادیویی آهسته با گل سرخ   را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/02/21

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم قسمت چهارم از نمایش رادیویی سرباز شویک  را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/02/14

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم نیز قسمت دیگری از مستند رادیویی 57 در مورد انقلاب 57 را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

رادیو پیام 2019/02/07

در برنامه امروز رادیو پیام ، با برنامه آینه و در کنار خانم سارا شادابی از انجمن آرداویراف در خدمت شما بودیم .  در بخش دوم نیز قسمت دیگری از مستند رادیویی 57 در مورد انقلاب 57 را تقدیم شما کردیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

صفحه1 از7
Go to top