برنامه پیام دوستی 2018/01/29

 

برنامه پیام دوستی این هفته در مورد عملیات انتحاری در شهر کابل و چند نقطه دیگر اختصاص داشت. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم

در برنامه امروز کتابخوانی در پایان برنامه آقای زراعتی شعری از هادی خرسندی که به مناسبت اعتراضات اخیر در ایران سروده شده بود را روخوانی کردند. در ادامه نیز شعری از خودشان را نیز در پاسخ به هادی خرسندی روخوانی کردند. 

زنگ سلامت 2017/12/06

برنامه زنگ سلامت همانطور که از نامش پیداست به موضوعات مختلف در مورد سلامتی و پیشگیری از بیماریهای مختلف و با همکاری خانم ساها روزهای چهارشنبه میهمان منازل شماست. در این سلسله برنامه ها خانم ساها ضمن پرداختن به شناخت انواع بیماریها در مورد روش های پیشگیری از این بیماریها نیز توضیح خواهند داد. همچنین بهترین مواد خواراکی طبیعی نیز در این برنامه ها به شما معرفی می شود. توجه بفرمایید که قبل از استفاده و انجام هرگونه توصیه قبلا با پزشک خود مشورت کنید.

زنگ سلامت 2017/11/08

برنامه زنگ سلامت همانطور که از نامش پیداست به موضوعات مختلف در مورد سلامتی و پیشگیری از بیماریهای مختلف و با همکاری خانم ساها روزهای چهارشنبه میهمان منازل شماست. در این سلسله برنامه ها خانم ساها ضمن پرداختن به شناخت انواع بیماریها در مورد روش های پیشگیری از این بیماریها نیز توضیح خواهند داد. همچنین بهترین مواد خواراکی طبیعی نیز در این برنامه ها به شما معرفی می شود. توجه بفرمایید که قبل از استفاده و انجام هرگونه توصیه قبلا با پزشک خود مشورت کنید.

زنگ سلامت 2017/11/01

برنامه زنگ سلامت همانطور که از نامش پیداست به موضوعات مختلف در مورد سلامتی و پیشگیری از بیماریهای مختلف و با همکاری خانم ساها روزهای چهارشنبه میهمان منازل شماست. در این سلسله برنامه ها خانم ساها ضمن پرداختن به شناخت انواع بیماریها در مورد روش های پیشگیری از این بیماریها نیز توضیح خواهند داد. همچنین بهترین مواد خواراکی طبیعی نیز در این برنامه ها به شما معرفی می شود. توجه بفرمایید که قبل از استفاده و انجام هرگونه توصیه قبلا با پزشک خود مشورت کنید.

زنگ سلامت 2017/10/18

برنامه زنگ سلامت همانطور که از نامش پیداست به موضوعات مختلف در مورد سلامتی و پیشگیری از بیماریهای مختلف و با همکاری خانم ساها روزهای چهارشنبه میهمان منازل شماست. در این سلسله برنامه ها خانم ساها ضمن پرداختن به شناخت انواع بیماریها در مورد روش های پیشگیری از این بیماریها نیز توضیح خواهند داد. همچنین بهترین مواد خواراکی طبیعی نیز در این برنامه ها به شما معرفی می شود. توجه بفرمایید که قبل از استفاده و انجام هرگونه توصیه قبلا با پزشک خود مشورت کنید.

زنگ سلامت 2017/10/11

برنامه زنگ سلامت همانطور که از نامش پیداست به موضوعات مختلف در مورد سلامتی و پیشگیری هز بیماریهای مختلف و با همکاری خانم ساها روزهای چهارشنبه میهمان منازل شماست. در این ساسله برنامه ها خانم ساها ضمن پرداختن به شناخت انواع بیماریها در مورد روش های پیشگیری از این بیماریها نیز توضیح خواهند داد. همچنین بهترین مواد خواراکی طبیعی نیز در این برنامه ها به شما معرفی می شود. توجه بفرمایید که قبل از استفاده و انجام هرگونه تئصیه قبلا با پزشک خود مشورت کنید.

برنامه کیوسک

برنامه 15 سپتامبر 2017
برنامه 29 سپتامبر 2017
برنامه 6 اکتبر 2017
برنامه 13 اکتبر 2017
برنامه 20 اکتبر 2017
برنامه 17 نوامبر 2017
برنامه 24 نوامبر 2017
برنامه 8 دسامبر 2017
برنامه 15 دسامبر 2017
برنامه 22 دسامبر 2017
برنامه پنجم ژانویه 2018
برنامه دوازدهم ژانویه 2018
برنامه نوزدهم ژانویه 2018
برنامه 26 ژانویه 2018
برنامه دوم فوریه
برنامه نهم فوریه
برنامه 16 فوریه
برنامه 23 فوریه
برنامه دوم مارس
برنامه 16 مارس
برنامه 23 مارس
برنامه بیستم آپریل
برنامه یازدهم می
برنامه هجدهم می
برنامه 25 می
برنامه اول یونی
برنامه پانزدهم یونی
برنامه سوم اوت
برنامه دهم اوت
خداحافظ آقای بازیگر
برنامه 31 آگوست
برنامه هفت سپتامبر
برنامه 14 سپتامبر
برنامه 28 سپتامبر
برنامه پنجم اکتبر
برنامه دوازدهم اکتبر
برنامه نوزدهم اکتبر
برنامه 26 اکتبر
برنامه نهم نوامبر
برنامه شانزدهم نوامبر
برنامه سی ام نوامبر
برنامه هفتم دسامبر
برنامه چهاردهم دسامبر
برنامه بیست و یکم دسامبر
برنامه هفتم ژانویه
برنامه چهاردهم ژانویه
برنامه بیست و یکم ژانویه
برنامه بیست و هشتم ژانویه
برنامه چهارم فوریه
برنامه یازدهم فوریه
برنامه هجدهم فوریه
برنامه چهارم مارس
برنامه یازدهم مارس
برنامه بیست و پنجم مارس
برنامه اول آپریل
برنامه هشتم آپریل
برنامه پانزدهم آپریل

گفتگو با خانم آیدا مجیدآبادی

مهمترین اتفاق زندگی من شعر است
درست آن لحظه ای که حس کردم می توانم فکر کنم، لمس کنم، احساس کنم و بنویسم
و می نویسم تا جایی که بشود نوشت.
جدای از این، همه چیز مثل هم است، یک سری اتفاق ها و روزمرگی هایی که وجب به وجب زندگی را پر می کند.

کتاب امشب در سینما ستاره

پرویز دوایی فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته زبان انگلیسی است و همین تسلط به زبان باعث شد که مترجم مقالات مختلف سینمایی و متن گفت وگو برای دوبله فیلم‌ها باشد. با مجلات سینمایی مختلفی همکاری و به عنوان منتقد فیلم شهرت پیدا کرد. از مجلاتی که با آنها همکاری کرد می‌توان به سپید و سیاه،مجله فردوسی، رودکی، روشنفکر و سینما و نگین اشاره کرد. برای ماهنامه سینمایی فیلم هم گاهی بهاریه یا مقاله نوشته‌است. آخرین مقاله‌اش را در ایران در سال ۱۳۵۳ در مجله سپید و سیاه با عنوان خداحافظ رفقا نوشت و برای یک دوره آموزشی به چکسلواکی رفت و ساکن پراگ شد.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

بخش نهم

بخش دهم

بخش یازدهم

بخش دوازدهم

بخش سیزدهم

بخش چهاردهم

صفحه1 از2
Go to top