رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 8 تا 12 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور رده

گفتگوی کارگری

گفتگوی کارگری هفته ، روز های جمعه با همکاری کانون همبستگی با کارگران ایران و سخنگوی این کانون امیر جواهری لنگرودی تقدیم حضور شما می شود. در این سری گفتگوها به وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران و بازنشستگان و همینطور کارگران در بند و خانواده هایشان می پردازیم.

این وبسایت از فایل های کوکی و متنی کوچک بمنظور بهتر شدن تجربه و چگونگی استفاده کاربران خود استفاده می کند. طبق مقررات رعایت حریم خصوصی کاربران مجازی در کشور های اروپایی ما موظف هستیم به تمامی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از این وبسایت اطلاع دهیم. با کلیک روی کلمه پذیرفتن از استفاده کوکی ها موافقت می کنید. پذیرفتن ادامه