رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 10 تا 12 از موج اف ام ردیف 102.6 بشنوید
مرور رده

متن روز

متن روز

هر روز در ابتدای برنامه رادیویی متنی را آماده و اجرا می کنیم. متن امروز به یاد قربانیان فاجعه هواپیمای اوکراین

متن روز

هر روز در ابتدای برنامه رادیویی متنی را آماده و اجرا می کنیم. متن امروز به یاد قربانیان فاجعه هواپیمای اوکراین