رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 8 تا 12 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید

گفتگوی کارگری سی ام سپتامبر 2022

سی ام سپتامبر 2022

در برنامه گفتگوی کارگری هفته در کنار سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ، آقای امیر جواهری آخرین تغییر و تحولات کارگری در ایران را با شما به اشتراک می گذارند.

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

گفتگوی کارگری

در برنامه امروز گفتگوی کارگری ، همراه با آقای امیر جواهری سخنگوی کانون همبستگی با کارگران ایران، تمامی برنامه را به گفتگو با ایشان نسبت به اعتراضات بحق و شایسته مردم در سراسر کشور نامه منتشر شده از درون زندان با ابم زن زندگی آزادی ، اختصاص دادیم. همچنین در مورد تجمع هایی که در شهر برنامه ریزی شده است صحبت کردیم. شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم.

امیر جواهری شعارهایی که توسط جوانان در کف خیابان های ایران سرداده می شود  را برای ثبت در تاریخ جمع آوری می کند که در زیر مشاهده می کنید:

درخیابان لاله ها گل می دهند
ای خموشان ترکِ خاموشی کنيم
با سياووشان سياووشی کنيم
سازها را پرده هايی نو زنيم
کُهنه را وقفِ فراموشی کنيم
اوج ها موجِ صداها می شوند
نعره ها را مرگِ خاموشی کنيم
پَردۀ جامه درانی خوشتراست
با زنان در رزم همدوشی کنيم
قطره ها پيوسته دريا می شوند
با تنِ دريا همآغوشی کنيم
در خيابان لاله ها گُل می دهند
شهرها را غرقِ خودجوشی کنيم
وقتِ آن آمد که چاووشی کنيم
با فرنگیسان نوانوشی کنیم
سیاووش میرزاده
درجنبش اخیر این یگانه شعار« زن- زندگی – آزادی» ، « ژن- ژیان- آزادی» از روز نخست به این سو ، درداخل و خازج از کشور بشکل خواست عمومی دردل شعارهای مردم برجسته و خود نمایی کرد و هر اتفاقی هم که برای این جنبش بیفتد ، درادامه مسیر خود بسان درفش حق خواهی مردم به جان آمده، به راه خود ادامه خواهد داد. مردم ما آنچنان محکم فریاد زدند ومی زنند :« این آخرین پیامه / هدف خود نظامه» کسی که حقانیت این شعار را در نیابد ، هیچ چیز از رویش جوانه ها درنیافته است !
از همه دوستانی که برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و دیگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و یوتوپ های جدید می گذارند، سپاسگزارم. یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد درصورت امکان تکمیل اش کیند تا برای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموز باشد.
آخرین نکته اینکه : حدت شعار ها آنچنان زیاد است که پیاده کردن همه کلیپ های تصویری ؛ انرژی زیادی می گیرد . این اولین سری شعار های این دوره تا اول مهر است
می توان وباید ازمبارزان داخل کشور دربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع اسلامی وایستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران – زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران، درس های فراوانی آموخت و در ادامه این مبارزه توفنده آنرا بکار گرفت. لطفا آدرس را به این آدرس بفرستید.درخیابان لاله ها گل می دهند
ای خموشان ترکِ خاموشی کنيم
با سياووشان سياووشی کنيم
سازها را پرده هايی نو زنيم
کُهنه را وقفِ فراموشی کنيم
اوج ها موجِ صداها می شوند
نعره ها را مرگِ خاموشی کنيم
پَردۀ جامه درانی خوشتراست
با زنان در رزم همدوشی کنيم
قطره ها پيوسته دريا می شوند
با تنِ دريا همآغوشی کنيم
در خيابان لاله ها گُل می دهند
شهرها را غرقِ خودجوشی کنيم
وقتِ آن آمد که چاووشی کنيم
با فرنگیسان نوانوشی کنیم
سیاووش میرزاده
درجنبش اخیر این یگانه شعار« زن- زندگی – آزادی» ، « ژن- ژیان- آزادی» از روز نخست به این سو ، درداخل و خازج از کشور بشکل خواست عمومی دردل شعارهای مردم برجسته و خود نمایی کرد و هر اتفاقی هم که برای این جنبش بیفتد ، درادامه مسیر خود بسان درفش حق خواهی مردم به جان آمده، به راه خود ادامه خواهد داد. مردم ما آنچنان محکم فریاد زدند ومی زنند :« این آخرین پیامه / هدف خود نظامه» کسی که حقانیت این شعار را در نیابد ، هیچ چیز از رویش جوانه ها درنیافته است !
از همه دوستانی که برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و دیگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و یوتوپ های جدید می گذارند، سپاسگزارم. یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد درصورت امکان تکمیل اش کیند تا برای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموز باشد.
آخرین نکته اینکه : حدت شعار ها آنچنان زیاد است که پیاده کردن همه کلیپ های تصویری ؛ انرژی زیادی می گیرد . این اولین سری شعار های این دوره تا اول مهر است
می توان وباید ازمبارزان داخل کشور دربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع اسلامی وایستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران – زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران، درس های فراوانی آموخت و در ادامه این مبارزه توفنده آنرا بکار گرفت. لطفا آدرس را به این آدرس بفرستید.

حامیان رادیو

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

عضو انجمن رسانه ای پیام باشید
آدرس ایمیل خود را بنویسید تا آخرین اخبار هنری و فرهنگی در شهرمان را ماهیانه به زبان فارسی دریافت کنید
شما در هر زمانی می توانید عضویت خود را لغو کنید

این وبسایت از فایل های کوکی و متنی کوچک بمنظور بهتر شدن تجربه و چگونگی استفاده کاربران خود استفاده می کند. طبق مقررات رعایت حریم خصوصی کاربران مجازی در کشور های اروپایی ما موظف هستیم به تمامی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از این وبسایت اطلاع دهیم. با کلیک روی کلمه پذیرفتن از استفاده کوکی ها موافقت می کنید. پذیرفتن ادامه