رادیو پیام
صدای ما را ایام هفته بین ساعات 8 تا 12 از موج اف ام ردیف 100.2 بشنوید
مرور رده

کتابخوانی

منظومه کوچک خان

برگزیده ای از منظومه کوچک خان توسط آقای زراعتی در برنامه کتابخوانی رادیو پیام با هم می شنویم. به توضیحات در مورد نویسنده در ادامه متن توجه فرمایید

داستان یک شهر

کتاب داستان یک شهر نوشته نویسنده توانا احمد محمود در برنامه کتابخوانی رادیو پیام توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است. به توضیحات بیشتر در مورد این کتاب و نویسنده در ادامه این متن توجه فرمایید. با هم به این کتاب گوش می کنیم.

کتاب مقدمه دیوان حافظ شیرازی

کتاب مقدمه دیوان حافظ شیرازی تصحیح و نوشته سید ابوالقاسم انجزی شیرازی در برنامه کتابخوانی رادیو پیام توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است. با هم این کتاب ارزشمند را می شنویم. توجه شما را به توضیحات در مورد نویسنده و این کتاب در ادامه همین…

کتاب زنگ موسیقی

کتاب زنگ موسیقی اثر مصطفی اسلامیه توسط آقای ناصر زراعتی در برنامه کتابخوانی رادیو پیام روخوانی می شود. با هم این کتاب را می شنویم. به توضیحات بیشتر در مورد این کتاب و نویسنده در ادامه همین صفحه توجه فرمایید.

اظهار نظری پیرامون مقاله اطاعت کورکورانه

اظهار نظری پیرامون مقاله اطاعت کورکورانه نوشته بیژن هیرمن پور توسط آقای زراعتی در برنامه کتابخوانی رادیو پیام روخوانی شد که به اتفاق می شنویم. به توضیحات در مورد نویسنده در ادامه همین صفحه توجه فرمایید.

مقاله درباره ی آزادگی و نافرمانی

مقاله اتوریته در آنسوی نافرمانی (هدف وسیله را تعریف نمی کند) نوشته دکتر خسرو پارسا توسط آقای ناصر زراعتی در برنامه کتابخوانی رادیو پیام روخوانی شد. با هم می شنویم. لطفا به توضیحات در مورد نویسنده در ادامه همین صفحه توجه فرمایید.

درباره مسئله یهود

کتاب درباره مسئله یهود نوشته کارل مارکس در پنج بخش در برنامه کتابخوانی رادیو پیام توسط آقای ناصر زراعتی روخوانی شده است که می توانید بشنوید. به توضیحات در مورد این کتاب و نویسنده آن در ادامه همین صفحه توجه فرمایید

روز هشتم هفته، دینوری در زمانه کرونا

آقای ناصر زراعتی در برنامه کتابخوانی روخوانی کتاب روز هشتم هفته، دینوری در زمانه کرونا نوشته منتسب به میترا معتمدی را روخوانی می کنند. با هم این کتاب شنیدنی را می شنویم و توجه شما را به توضیحات در مورد این کتاب در ادامه همین صفحه جلب می…

این وبسایت از فایل های کوکی و متنی کوچک بمنظور بهتر شدن تجربه و چگونگی استفاده کاربران خود استفاده می کند. طبق مقررات رعایت حریم خصوصی کاربران مجازی در کشور های اروپایی ما موظف هستیم به تمامی استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از این وبسایت اطلاع دهیم. با کلیک روی کلمه پذیرفتن از استفاده کوکی ها موافقت می کنید. پذیرفتن ادامه